ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਦਾ ਨਾਮਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਕਬੂਤਰKabootarPigeon
ਕਾKaaCrow
ਤੋਤਾTotaParrot
ਚਿੜੀChiriSparrow
ਮੋਰMorPeacock
ਕੁੱਕੜKukkarCock
ਬਾਜ਼BaajHawk
ਬਟੇਰਾBateraQuail
ਬਗੁਲਾBaglaStork
ਗਿਧVultureGidh
ਰਾਜਹੰਸRaajhansFlamingo
ਉਲੂUllooOwl
ਕੋਇਲKoyalNightingale
ਇਲEllEagle
ਬੱਤਖBatakhDuck
ਤਿਤਰTitarPartridge
ਸ਼ਤਰਮੁਰਗShaturmurghOstrich
ਅਬਾਬੀਲAbaabeelSwallow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *